Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaitės

Švenčiausiosios Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacija yra popiežiaus teisių vienuolinis institutas. Seserys viešais įžadais įsipareigoja laikytis trijų Evangelijos patarimų, gyvena bendrai, atsiduoda apaštalinei veiklai, nenešioja vienodo apdaro ir be reikalo nesiskelbia, kad priklauso Kongregacijai.

Seserų tikslas – savo konsekruotu gyvenimu pasaulyje teikti Dievui garbę, įsitraukti į išganomąją Kristaus misiją, ypač kaimo aplinkoje. Susivienijusios seseriškoje bendruomenėje, vienuolės tarnauja artimui, sekdamos Kristų, kuris „atėjo tarnauti“, ir Mariją, Viešpaties Tarnaitę.

Kongregacija siekia nuolatos atnaujinti gyvenimo bei veiklos formas ir jas pritaikyti prie naujų Bažnyčios ir aplinkos reikalavimų, stengiasi atsiliepti į dabartinius religinius poreikius, išsaugodama konsekruoto gyvenimo principus ir savo apaštališkos veiklos pobūdį.

Marijos tarnaitės

Pamatykite seserų gaminius

Žiūrėti gaminius