ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS TAISYKLĖS

 1. Pagrindinės sąvokos

Pagamintavienuolyne.lt – tai elektroninė parduotuvė (toliau – Parduotuvė), kurią administruoja MB Penki talentai, įmonės kodas 306120212.

Sutartis – gaminių (prekių) pirkimo-pardavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta Pirkėjui atlikus apmokėjimą ir gavus užsakymo patvirtinimo pranešimą Pirkėjo nurodytu el. paštu.

Pirkėjas – veiksnus fizinis (asmuo, sulaukęs pilnametystės ir kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, arba nepilnametis nuo 14 iki 18 metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jis / ji savarankiškai disponuoja savo pajamomis) arba juridinis asmuo bei šių asmenų įgalioti atstovai.

Gamintojas – Pagamintavienuolyne.lt savo sukurtas ir pagamintas prekes pateikianti vienuolija.

Gaminys (prekė) – jau sukurtas ir pagamintas gaminys, pateikiamas Parduotuvėje, arba gaminio pavyzdys, jeigu jis kuriamas ir gaminamas pagal individualų užsakymą.

Taisyklės – šis dokumentas, kuris nustato naudojimosi Pagamintavienuolyne.lt teikiamomis paslaugomis sąlygas ir kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui šioje Parduotuvėje.

 1. Bendrosios nuostatos

2.1. Šios Elektroninės parduotuvės taisyklės (toliau – Taisyklės), Pirkėjui su jomis sutikus (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su Pagamintavienuolyne.lt Taisyklėmis ir su jomis sutinku“), yra privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos sąlygos Pirkėjui naudotis Parduotuvės paslaugomis, o Parduotuvei ir Gamintojams – teikti sutartas prekes ar paslaugas.

2.2.  Pirkti Parduotuvėje turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys; visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

2.3. Pagamintavienuolyne.lt komanda pasilieka teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles, todėl rekomenduojame jas retkarčiais perskaityti ir taip susipažinti su aktualia Taisyklių redakcija. Esant esminiams Taisyklių pasikeitimams, apie tai svetainės lankytojus informuosime atskiru pranešimu. Jei po Taisyklių papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi Parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja redakcija.

 1. Gaminių (prekių) užsakymas ir užsakymo patvirtinimas

3.1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti Pagamintavienuolyne.lt pateikiamus Gaminius (prekes), neprivalo registruotis. Atlikdamas registraciją Pirkėjas privalo užpildyti registracijos formą. Pirkėjas sutinka pateikti teisingą ir tikrovę atitinkančią informaciją apie save, atsakydamas į klausimus, kurie pateikiami registracijos formoje. Taip pat Pirkėjas įsipareigoja šią informaciją, jei ji pasikeičia, atnaujinti. Jei Pirkėjas pateikia neteisingą informaciją, Pagamintavienuolyne.lt komanda turi teisę sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo registravimą ir atsisakyti Pirkėjui teikti savo paslaugas.

3.2. Kai Pirkėjas įvykdo visus su užsakymu susijusius žingsnius ir patvirtina savo užsakymą atlikdamas mokėjimą, laikoma, kad buvo sudaryta Sutartis. Apie Sutarties sudarymą ir užsakymo patvirtinimą Pirkėjas yra informuojamas nurodytu el. paštu.

3.3. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas yra saugomas Pagamintavienuolyne.lt duomenų bazėje.

 1. Gaminių (prekių) siuntimas

4.1. Atlikęs apmokėjimą, Pirkėjas gaus patvirtinimą apie užsakymą ir susijusią informaciją nurodytu el. paštu.
4.2. Parduotuvėje įsigyti Gaminiai (prekės) siunčiami iš sandėlio arba pačių Gamintojų iš skirtingų Lietuvos vietų. Jeigu prekių krepšelį sudaro Gaminiai (prekės), laikomi sandėlyje ir Gaminiai (prekės), laikomi pas Gamintojus, SVARBU žinoti:

 • Gali skirtis Gaminių (prekių) paruošimo siuntimui laikas. Jeigu Gaminiai (prekės) yra sandėlyje arba pas Gamintoją, įprastai tai užtrunka iki 3 darbo dienų; jeigu kuriama pagal individualų užsakymą – pagaminimo ir išsiuntimo terminas derinamas individualiai.
 • Užsakyti Gaminiai (prekės) Pirkėją gali pasiekti skirtingu laiku. Siuntos siunčiamos naudojantis Lietuvos pašto, Omniva kurjerių ir paštomatų paslaugomis.
 • Krepšelio pristatymo kainą sudaro bendra visų siuntėjų pristatymo įkainių suma.  
 • Jei norimų Gaminių (prekių) nėra ar šiuo laikotarpiu atsirado nenumatytų problemų, susijusių su pristatymu, Pagamintavienuolyne.lt komanda neatidėliodama informuos klientą jo nurodytais kontaktais.
 • Užsakymai, atlikti savaitgalį ar LR valstybinių švenčių dienomis, bus pradėti vykdyti pirmą darbo dieną.
 1. Gaminių (prekių) priėmimas

5.1. Pirkėjas įsipareigoja Gaminius (prekes) priimti pats. Tuo atveju, kai jis Gaminių (prekių) pats priimti negali, o Gaminiai (prekės) pristatyti nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų Parduotuvei dėl Gaminių (prekių) pristatymo netinkamam subjektui.

 1. Gaminių (prekių) grąžinimas ir keitimas

6.1. Pagamintavienuolyne.lt komanda ir Gamintojai labai viliasi, kad šiuo aprašymu Pirkėjui neprireiks pasinaudoti, tačiau atsitikus taip, kad Gaminį (prekę) Pirkėjas norės grąžinti ar pakeisti kitu, tai padaryti paprasta.

 • Pirkėjas turi teisę grąžinti Gaminius (prekes) ir atgauti sumokėtus pinigus nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų, išskyrus Gaminius (prekes) ar atvejus, kurie patenka į LR Civilinio kodekso 6.228(10) str. numatytas išimtis. (pvz.: pagal individualų Pirkėjo užsakymą pagaminti gaminiai, dėl higienos priežasčių negrąžinami gaminiai, išpakuoti leidiniai ir kt.).
 • Tuo atveju, kai Sutartis yra sudaryta dėl Gaminių (prekių), įsigytų iš skirtingų Gamintojų, ir šie Gaminiai (prekės) yra pristatomi skirtingu laiku, 14 (keturiolikos) dienų grąžinimo terminas galioja nuo konkretaus Gaminio (prekės) pristatymo dienos.
 • Norėdamas grąžinti Gaminį (prekę) ar jį pakeisti kitu, Pirkėjas raštiškai apie tai informuoja Pagamintavienuolyne.lt komandą el. paštu labas@pagamintavienuolyne.lt.
 • Grąžinamas Gaminys (prekė) turi būti nenaudotas ir nepraradęs prekinės išvaizdos, t. y. apžiūrėtas tik tiek, kiek tai būtų galima padaryti fizinėje parduotuvėje.
 • Grąžinti Gaminį (prekę) Pirkėjas gali per kurjerius ar paštomatu siuntėjo nurodytu adresu. Gaminys (prekė) turi būti tinkamai supakuotas, kad nebūtų pažeistas siuntimo metu. Pirkėjas turi informuoti Pagamintavienuolyne.lt komandą el. paštu labas@pagamintavienuolyne.lt apie grąžinamo Gaminio (prekės) išsiuntimą, nurodydamas siuntos sekimo numerį.
 • Pagamintavienuolyne.lt komanda turi teisę negrąžinti pinigų už Gaminį (prekę), kuris buvo grąžintas su trūkumais, atsiradusiais dėl Pirkėjo kaltės (pvz. Pirkėjas išsiuntė netinkamai supakuotą Gaminį (prekę), buvo nurodytas netinkamas adresas, Gaminys (prekė) buvo prarastas ar sugadintas grąžinimo  metu).
 • Gamintojui gavus grąžinamą Gaminį (prekę), pinigus Pagamintavienuolyne.lt komanda įsipareigoja pervesti į užsakymo metu naudotą Pirkėjo sąskaitą per 10 (dešimt) d. d.
 1. Atsiskaitymas

Siekdami užtikrinti aukščiausią Pirkėjų asmeninių bei finansinių duomenų saugumą ir konfidencialumą, naudojamės Paysera mokėjimo inicijavimo paslauga.

 1. Gaminių (prekių) kokybė

8.1. Kiekvienas rankomis pagamintas Gaminys (prekė) yra unikalus; jis gali būti Gamintojo atkartotas, tačiau ne visada identiškai. Tam tikri protingi dėl gaminimo rankomis specifikos atsiradę netobulumai įrodo Gaminio (prekės) unikalumą ir pagaminimo būdą ir nėra laikomi Gaminio (prekės) defektu. Gamintojai įsipareigoja pateikti kokybiškai pagamintus Gaminius (prekes).

8.2. Pagamintavienuolyne.lt komanda ir Gamintojai neatsako už tai, kad Parduotuvėje pateikti Gaminiai (prekės) savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus jų dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

 1. Komunikacija

9.1. Visa komunikacija vykdoma Parduotuvėje nurodytais kontaktais bei užklausų pateikimo forma.

 1. Baigiamosios nuostatos

10.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais ir iš jų kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
10.2. Visus nesutarimus, kilusius dėl šių Taisyklių vykdymo, raginame spręsti draugiškų derybų būdu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka.

10.3. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pagamintavienuolyne.lt darbui, saugumui ar stabiliam veikimui, Parduotuvės komanda pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo apriboti ar nutraukti Pirkėjui galimybę naudotis Parduotuvės paslaugomis arba, nesant kitos išeities, panaikinti Pirkėjo registraciją.
10.4. Pirkėjas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt) arba užpildyti prašymo formą EGS platformoje adresu http://ec.europa.eu/consumers/odr/.