Šv. Jono kontempliatyviosios seserys

Pirmosios seserys iš Lietuvos Šv. Jono kontempliatyviųjų seserų noviciatą Prancūzijoje pradėjo 1992 m. pradžioje, vos subyrėjus Sovietų Sąjungai ir Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Jos į Vilnių atvyko ir čia įsikūrė 1998 m., pakviestos Jo Ekscelencijos A. J. Bačkio.

Seserys iš esmės dalijasi tuo pačiu šv. Jono Evangelisto ir Apaštalo dvasingumu bei charizma, kaip ir broliai bei vėliau įsteigta Šv. Jono apaštalinių seserų kongregacija, bet joms būdinga šiuo dvasingumu gyventi labiau vidiniu būdu. Jos liudija ir primena pirmąją ir pagrindinę kryptį – dieviškosios meilės pirmumą, kad visa kyla iš Tėvo meilės ir visa į ją sugrįžta ir kad šis grįžimas iki galo įvyksta gyvenant kontempliatyvų gyvenimą. Šv. Jono broliai ir seserys šia kontempliacija stengiasi gyventi „pasiimdami Mariją pas save“ (Jn 19, 27), tapdami vaikais tos, kuri pirmoji atsiliepė į Tėvo meilę, ir atsiduodami jos motiniškai globai.

Dievo žodžio skaitymas (Lectio Divina), remiantis Bažnyčios mokymu ir Tėvų tradicija, teologijos bei filosofijos studijavimas pagal kiekvienos asmenines galimybes, atidumas klausimams, kylantiems visiems žmonėms, yra esminė Šv. Jono seserų gyvenimo dalis, padedanti ugdyti ne tik dieviškąjį, bet ir žmogiškąjį realizmą, būtiną maldos gyvenimui. Šį atvirumą gyvenimo tikrovei skatina ir palaiko tarnystės dvasios ugdymas bendruomenėje, kasdienis rankų darbas bei amatai, visada puoselėti kontempliatyviųjų vienuolynuose, – kad rankos tęstų ir įkūnytų nepaliaujamą širdžių maldą, pamažu apimančią visą gyvenimą.

Pamatykite seserų gaminius

Žiūrėti gaminius