Nukryžiuotojo Kristaus seserys

Vienuolija įkurta Lietuvoje 2005 m., reformavus 1957 m. Vilniuje pogrindyje įkurtos Kristaus Karaliaus kongregacijos šaką.

Charizma – Nukryžiuotosios meilės įkūnijimu liudyti Evangeliją. Tikslas – gyvenant Bendruomenėje atsiduoti Kristui ir tarnauti Jo Bažnyčiai.

Pamatykite seserų gaminius

Žiūrėti gaminius