Šv. Klaros seserys

Šv. Klaros seserys įsikūrė Kretingoje 1998 m., pirmosioms seserims atlikus pradinį ugdymą Italijoje, Mantujos klarisių vienuolyne, ir grįžus į Lietuvą. Per dvejus metus buvo pastatytas vienuolynas ir koplyčia, atvira visiems tikintiesiems. 2003 m. kovo 25 d. vienuolynui buvo suteiktas kanoniškas įteisinimas. Šiuo metu bendruomenėje gyvena septynios amžinųjų įžadų seserys.

Klarisėms būdingas kontempliatyvus gyvenimo būdas, asmeninė malda, kartu švenčiama šv. Mišių ir Valandų liturgija. Šv. Klaros reguloje yra nedidelis skyrelis apie seserų atliekamo darbo pobūdį ir tikslus: „Seserys, kurioms Viešpats suteikė darbo malonę, po Trečiosios [liturginės] valandos sąžiningai ir su atsidavimu tedirba ir teatlieka darbą, susijusį su garbingumu ir bendra nauda, kad, atsikračiusios sielos priešo – dykinėjimo, negesintų šventos maldos ir atsidavimo dvasios, kuriai privalo tarnauti kiti laikinieji dalykai. Tai, ką seserys dirba savo rankomis, abatė arba jos vikarė turi paskirti kapituloje visų akivaizdoje“ (KReg 7, 1–3).

Šv. Klara pabrėžė rankų darbą: įvairūs rankdarbiai, siuviniai bažnyčios reikmėms buvo ir tebėra svarbi moterų vienuolinio gyvenimo dalis. Bendruomenės seserų rankdarbiams skirtas laikas taip pat yra galimybė pasidžiaugti kūrinijos grožiu ir su kitais pasidalinti kukliais to grožio atspindžiais – tuo, kas galėtų papuošti kasdienę aplinką, primintų Dievo artumą bei leistų palydėti dienos įvykius malda.

Pamatykite seserų gaminius

Žiūrėti gaminius