Susipažinkite su gamintojais 

Čia, Pagamintavienuolyne.lt, puoselėjame ypatingą ryšį su rankdarbius kuriančiomis Lietuvos vienuolijomis. Jaučiamės laimingi, nes dalijamės tuo pačiu požiūriu į kokybę, ilgaamžiškumą, reikalingumą, grožį. Šie dalykai kuria išliekamąją vertę ir daro Jūsų pirkinį prasmingesnį. 

Šv. Klaros seserys

Šv. Klaros seserys įsikūrė Kretingoje 1998 m., pirmosioms seserims atlikus pradinį ugdymą Italijoje, Mantujos klarisių vienuolyne, ir grįžus į Lietuvą. Per dvejus metus buvo pastatytas vienuolynas ir koplyčia, atvira visiems tikintiesiems. 2003 m. kovo 25 d. vienuolynui buvo suteiktas kanoniškas įteisinimas. Šiuo metu bendruomenėje gyvena septynios amžinųjų įžadų seserys.

Palendrių šv. Benedikto broliai

Vyriškoji šv. Benedikto vienuolinio ordino šaka Lietuvoje atsikūrė 1998 metais po beveik 150 metų trukusios pertraukos nuo paskutinio Benediktinų vyrų vienuolyno Lietuvos teritorijoje uždarymo Senuosiuose Trakuose 1844 metais. Naują vienuolyną Kelmės rajono Palendrių kaime fundavo benediktinai iš Prancūzijos, Solesmes Šv. Petro abatijos. Tarp dvylikos atvykusių vienuolių be prancūzų jau buvo keturi lietuviai, savo formavimą pradėję Solesmes vienuolyne. Po poros metų, 2001 m. rudenį, bendruomenė iš laikinojo pastato įsikėlė į naują, pagal benediktinišką tradiciją pastatytą puikų vienuolyno kompleksą. 2002 m. birželio 7 d. įvyko iškilmingas naujojo vienuolyno bažnyčios pašventinimas.

Šv. Jono kontempliatyviosios seserys

Pirmosios seserys iš Lietuvos Šv. Jono kontempliatyviųjų seserų noviciatą Prancūzijoje pradėjo 1992 m. pradžioje, vos subyrėjus Sovietų Sąjungai ir Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Jos į Vilnių atvyko ir čia įsikūrė 1998 m., pakviestos Jo Ekscelencijos A.J. Bačkio.
Seserys iš esmės dalijasi tuo pačiu šv. Jono Evangelisto ir Apaštalo dvasingumu bei charizma, kaip ir broliai bei vėliau įsteigta Šv. Jono apaštalinių seserų kongregacija, bet joms būdinga šiuo dvasingumu gyventi labiau vidiniu būdu.

Paštuvos Basosios karmelitės

Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, 1994 m. spalio 1 d. buvo įsteigtas Paštuvos basųjų karmeličių vienuolynas.
Basųjų karmeličių pašaukimas Bažnyčioje – malda ir kontempliacija. Seserys įsipareigojusios nuolat melstis ir taip siekti gyvenimo Kristuje pilnatvės. Savo malda į išganymą jos lydi visus žmones.

Betliejaus, Mergelės Marijos Dangun Ėmimo ir šv. Brunono seserys

Betliejaus, Mergelės Marijos Dangun Ėmimo ir šventojo Brunono vienuolinė šeima gimsta 1950 m. lapkričio 1 d. šventojo Petro aikštėje, Romoje, tą valandą, kai popiežius Pijus XII skelbia Mergelės Marijos Dangun Ėmimo dogmą, pasak kurios Marija su kūnu ir siela buvo pakelta iš žemės į dangų. Tuo metu keletas prancūzų piligrimų išgirsta kvietimą viską atiduoti, kad Bažnyčioje gimtų naujos bendruomenės. 

Nukryžiuotojo Kristaus seserys

Vienuolija įkurta Lietuvoje 2005 m., reformavus 1957 m. Vilniuje pogrindyje įkurtos Kristaus Karaliaus kongregacijos šaką.
Charizma – Nukryžiuotosios meilės įkūnijimu liudyti Evangeliją.

Šventosios Šeimos seserys

Šventosios Šeimos seserų vienuolijos Įkūrėja Elžbieta Bendoravičiūtė gimė 1906 m. kovo 14 d. Gustaičių kaime (Marijampolės apskritis).  Palaikoma bendraminčių Elžbieta parašė įstatus ir 1931 metais kovo 11 d. įsteigė Lietuvaičių Katalikių Bendriją „Sesutės“. Bendrija gyveno pagal šv. Pranciškaus III-jo ordino regulą. Tikslas buvo pagelbėti vargo žmonėms jų skurde globa, švietimu, šelpimu ir pan.

Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaitės

Švenčiausiosios Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacija yra popiežiaus teisių vienuolinis institutas. Seserys viešais įžadais įsipareigoja laikytis trijų Evangelijos patarimų, gyvena bendrai, atsiduoda apaštalinei veiklai, nenešioja vienodo apdaro ir be reikalo nesiskelbia, kad priklauso Kongregacijai.

Šv. Klaros seserys (Bergamas, Italija)

Šv. Klaros seserų vienuolynas Bergame įkurtas 1847 m. gruodžio 7-ąją dieną. 
Seserys savo gyvenimu bendruomenėje išreiškia Klaros Asyžietės charizmos gyvybingumą Bergamo rajone, brolybės ir skurdo gaivumą, turtingumą tų, kurie nieko neturi, bet turi viską!