Paštuvos Basosios karmelitės

Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, 1994 m. spalio 1 d. buvo įsteigtas Paštuvos basųjų karmeličių vienuolynas.

Basųjų karmeličių pašaukimas Bažnyčioje – malda ir kontempliacija. Seserys įsipareigojusios nuolat melstis ir taip siekti gyvenimo Kristuje pilnatvės. Savo malda į išganymą jos lydi visus žmones.

 Seserys pragyvena iš rankų darbo ir aukų. Siuva liturginius drabužius, škaplierius, gamina atvirukus, žvakes, tapo ir siuvinėja ikonas, laiko bites. Taip pat priima žmones, norinčius drauge su jomis melstis, kurį laiką pabūti tyloje ir vienumoje. Prieš keletą metų Paštuvos basųjų karmeličių bendruomenė pradėjo leisti basųjų karmelitų ordino šventųjų raštus.

Pamatykite seserų gaminius

Žiūrėti gaminius