Palendrių šv. Benedikto broliai

Ora et labora

Vyriškoji šv. Benedikto vienuolinio ordino šaka Lietuvoje atsikūrė 1998 metais. Šio ordino Lietuvoje nebuvo beveik 150 metų – paskutinis Senųjų Trakų benediktinų vyrų vienuolynas buvo uždarytas 1844 metais. Naują vienuolyną Kelmės rajono Palendrių kaime fundavo benediktinai iš Prancūzijos, Solesmes Šv. Petro abatijos. Tarp dvylikos atvykusių vienuolių buvo prancūzų, vienas amerikietis ir keturi lietuviai, savo ugdymo etapą pradėję Solesmes vienuolyne. Po poros metų, 2001 m. rudenį, bendruomenė iš laikino pastato persikėlė į naują, pagal benediktinišką tradiciją pastatytą puikų vienuolyno kompleksą. 2002 m. birželio 7 d. buvo iškilmingai pašventinta naujojo vienuolyno bažnyčia.

Benediktinai – seniausias vienuolių ordinas Vakarų Europoje, kurį VI a. Italijoje įkūrė Benediktas Nursietis. Vienuolinis šio ordino gyvenimas remiasi šv. Benedikto parašyta Regula. Tai Vakarų vienuolijos kodeksas, padedantis vienuoliui eiti Evangelijos keliu. Šv. Benedikto įkurto ordino vienuolynas yra „tarnavimo Viešpačiui mokykla“, šeima, susibūrusi aplink Tėvą Abatą, kuris jos nariams užima Kristaus vietą. Benediktinų vienuolynas paprastai esti uždaras (klauzūrinis), t. y. uždara teritorija su pastatais, kur prabėga beveik visas vienuolio gyvenimas. Atsiskyrę nuo pasaulio čia gyvenantys broliai visą savo laiką skiria trims pagrindinėms veikloms: maldai, Dievo žodžio skaitymui (intelektiniam darbui, formacijai) ir darbui. Be įprastinių skaistumo, neturto ir klusnumo įsipareigojimų, kuriuos apima nuolatinio atsivertimo įžadas, benediktinų vienuoliai duoda pastovumo įžadą. Juo vienuolis susiriša su savo bendruomene visam gyvenimui; pasižada iki mirties likti vienuolyne ir nuolatinio atsivertimo keliu eiti Dievo link.

Benediktinų vienuoliai stengiasi pragyventi iš savo darbo, atliekamo vienuolyne, kur paprastai būna dirbtuvės, sodas, daržas. Darbas – vienas iš būdų, kaip  tarnaujama Dievui, kita vertus, per darbą atsiskleidžia vienuolio asmuo, dirbdamas vienuolis įsilieja į bendruomenę. Reguloje mokoma visada siekti išmintingos pusiausvyros, ypač tarp darbo ir maldos, protinio ir rankų darbo, bendravimo ir vienatvės – tarp visų užsiėmimų, kurie papildo vienas kitą. Palendriuose vienuoliai augina daržoves, vaisius, vaistažoles, laiko bites, gamina ir parduoda medų, gydomąjį balzamą, hidrolatus, vaistažoles, visų mėgstamus saldainius „Palendriukus“, vaisių sultis, uogienes, įvairius rankdarbius, be to, broliai verčia ir leidžia knygas, rašo straipsnius.

Nors vienuoliai gyvena uždarai, tačiau atvykstantieji gali dalyvauti vienuolyno bažnyčioje aukojamose šv. Mišiose bei Liturginių valandų maldose, kurių metu skamba tradicinis grigalinis giedojimas. Tikintieji gali atlikti išpažintį ar dvasinėmis temomis pasikalbėti su vienuoliu. Svečių namuose ir vidiniame vienuolyno viešbutėlyje priimami svečiai kelių dienų viešnagei.

Pamatykite brolių gaminius

Žiūrėti gaminius